Vad är en friskvårdskonsulent för dig?

Friskvård: ”ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor.” Konsulent: ”en utbildad person som ger råd och upplysningar” =Friskvårdskonsulent Jag ser mig själv som ett bollplank till er som ekipage. Jag kan inte trolla fram Läs mer…

Start 2019

Här försöker jag kicka igång 2019 på absolut bästa sätt! Jag vill börja med att säga tack för att ni hänger med mig här och runt om i stallen. Så glad och tacksam för allt jag får vara med om tack vare er och allt jag får lära mig. Tack! Läs mer…